ویژه ی دانش آموزان و دانشجویان عزیز

رديف اداره نام آموزشگاه دوره تحصيلي جنسيت   تلفن مدرسه نشاني آموزشگاه 1 ناحيه 1  شاهد 15ـ شهید رحیمی ابتدایی پسرانه   2112438-2132555 اول پنجتن – دبستان شاهد 15 2 ناحيه 1  شاهد 9 ـشهید  بابا نظر راهنمایی پسرانه   2705000-2735151 خيابان گاز – خيابان مسلم جنوبي – مسلم 22 3 ناحيه 1  شاهد 10 - زکیه راهنمایی دخترانه   7323557-7320043 20متری بلال –مقابل پارک فجر 4 ناحيه 1  شاهد شيخ انصاري متوسطه پسرانه   2229961-2231514 خ شهيد هاشمي نژاد – مقابل كلانتري 3- حجت 4 5 ناحيه 1  شاهد نصرت متوسطه دخترانه   7336675-7326111-7320042 خيابان خواجه ربيع 3 – بلال 3 6 ناحيه 2  شاهد2 ـ شهید رستمی ابتدایی پسر   3647156- 3663747 خيابان شهيد شيرودي – چهنو 13 7 ناحيه 2  شاهد21 ـ عفاف ابتدایی دختر   3417877-3440600 شهيد شيرودي 13 8 ناحيه 2  شاهد17ـ امید انقلاب ابتدایی پسر   3441222 خيابان چمن – چمن 35 9 ناحيه 2  شاهد13ـ حضرت مهدی(عج) راهنمایی پسر   3644057 شهيد شيرودي  2 –كوچه شهيد امير آبادي 10 ناحيه 2  شاهد 29 ـ شهید شیرودی راهنمایی دختر   3410202-3411011 شهيد شيرودي -  بني هاشم 3 11 ناحيه 2  شاهد 28 ـ پیام غدیر راهنمایی پسر   8542999- فلکه برق - بهار 5-کوچه سلام 12 ناحيه 2  شاهد فردوسی متوسطه پسر   8545920 خيابان امام رضا(ع)-خيابان دانش غربي 13 ناحيه 2  شاهد فاطمیه(س) متوسطه دختر   8545065-8548006-8527078 خيابان رازي شرقي جنب پاشگاه مهران 14 ناحيه 2  شاهد مهدیه متوسطه دختر   3416596-3445757 خيابان 17 شهريور- پشت پمپ بنزين 15 ناحيه 3  شاهد11ـ شهید چمران راهنمایی پسر   8425721-8403838 احمد آباد– ابوذر غفاري – ابوذر غفاري 1 16 ناحيه 3  شاهد31ـ تکتم راهنمایی دختر   8422340 خيابان كوهسنگي – ملاصدراي 35 17 ناحيه 3  شاهد حکمت متوسطه پسر   8599488 خيابان دانشگاه – چهارراه  دكتري 18 ناحيه 3  شاهد ارض اقدس متوسطه دختر   8545849-8528516 خيابان امام خميني چهار راه لشكر 19 ناحيه 4  شاهد 6 ـ ثامن الائمه(ع) ابتدایی پسر   7231955-7252576 مطهری جنوبی 32 کوچه شهید حسن آزادی 20 ناحيه 4  شاهد شفیعه ابتدایی دختر   7684229-7674675 بلوار سجاد –  بزرگمهر جنوبي – بزرگمهر 23 21 ناحيه 4  شاهد 20 ـ شهید آوینی راهنمایی پسرانه   7522006-7538333 موسوي قوچاني – بعد از فلكه شفا نبش شفاي 20 22 ناحيه 4  شاهد 14 ـ رضوان راهنمایی دخترانه   8417086-8402060-8462920 اول آبکوه 4 23 ناحيه 4  شاهد 32 ـ شهید شوشتری راهنمایی پسر   7263800 بلوار شهيد كلاهدوز – كلاهدوز 47 24 ناحيه 4  شاهد مائده راهنمایی دختر   7675711-7675712 خ فرامرز عبایس  انتهای بهاران بین بنفشه 6-4 25 ناحيه 4  شاهد امام خميني(ره) متوسطه پسرانه   7624436-7617044-  7621080 ششصد دستگاه-بلوار ارشاد- خيابان مالك اشتر 26 ناحيه 4  شاهدتقواپیشگان متوسطه دختر   6065483-6062610 شهید فرامرز عباسی 5 27 ناحيه 5  شاهد طاها ابتدایی پسر   3482469-3671929 بلوار وحدت - وحدت 1/3 کوچه اول سمت راست بن بست اول 28 ناحيه 5  شاهد کوثر ابتدایی دختر   2730037 سی متری طلاب –میثم 15 29 ناحيه 5  شاهد 22 ـ هاشمی راهنمایی پسر   3680110-3664080-3649929 ابتدای خیابان سرخس بعد از سرخس 1 30 ناحيه 5  شاهد 23ـ معرفت راهنمایی دختر   2591252-2562600  بلوار امت- امت 5 کوچه شهید باغبان 31 ناحيه 5  معراج متوسطه پسر   2563700-2593761-2589812فکس طلاب – انتهای بلوار امت – میدان عسکریه 32 ناحيه 5  راهیان ولایت متوسطه دختر   2590520-2584600 انتهای بلوار میرزا کوچک خان سمت چپ 33 ناحيه 6  شاهد 24 ـ استاد شهریار ابتدایی پسرانه   8693040-8678882 بلوار 7 تیر اول خ هنر 34 ناحيه 6  شاهد طوبی ابتدایی دخترانه   8791094-8791095  پیروزی 20 بعد از چهارراه  اول دبستان طوبی 35 ناحيه 6  شاهد 26 ـشهید  صیاد شیرازی راهنمایی پسرانه   8671281-8648088 بلوار وکیل اباد – وکیل اباد 22 36 ناحيه 6  شاهدشهيدحمامي راهنمایی دختر   8678710-8667557 بلوار وکیل اباد – میدان هشتصد اب و برق 37 ناحيه 6   شاهد ايثار(فنی حرفه ای) هنرستان پسرانه   8660960 بلوار معلم – چهارراه ستاري –خيابان  آموزگار 38 ناحيه 6  شاهد وارثان نور  متوسطه دخترانه   8697300-8676394-8693828-8931494 بلوار وكيل آباد 59 نبش شریف 3 39 ناحيه 6  شاهد پسران(حاج علی دهقان) متوسطه پسرانه   8675450 ستاری 19 40 ناحيه 6  شاهد كار و انديشه (فنی حرفه ای) هنرستان دخترانه   8661495-8665424 فلکه هشتصد اب و برق – فکوری 1 41 ناحيه 7  شاهد 25ـ اسماء ابتدایی دختر   6627068-6639664-6054014 فلاحی 1 - فلاحی 1/3 42 ناحيه 7  راهنمایی شاهد مهدیزاده نیا  راهنمایی پسر   6636080 قاسم اباد – خیابان رازی 15 43 ناحيه 7  شاهد 27ـ وصال راهنمایی دخترانه   6052055 دانش اموز 11 44 ناحيه 7  شاهد ثارا…(س) متوسطه پسرانه   6675781-6625871-6627076 قاسم اباد – اندیشه 47 45 ناحيه 7  شاهد خاندان قفلي متوسطه دخترانه   6636080-6636121-6613959 چهارراه مخابرات – امامیه 14  
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۱۶ساعت   توسط احمد عباسپور  |